Hooggevoeligheid


(Hoog sensitieve personen)

Hier vindt je een vragenlijstje waarmee je kan bepalen of en in welke mate je hooggevoelig bent:

vragenlijst hooggevoeligheid (Elaine Aron)


Ondanks de vele mooie eigenschappen, ziet men bij een hooggevoelig of hoog sensitief persoon makkelijk negatieve eigenschappen, hoewel die niet bij alle hooggevoeligen voorkomen:

verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen, weinig stressbestendig,  introvert, vlug uit balans, makkelijk overal last van, niet veel aankunnen, vlug  gekwetst, zich niet goed in zijn vel voelen,  minderwaardigheidsgevoelens, zich moeilijk aanpassen, vlug moe,  stemmingswisselingen, perfectionisme, autoriteitsproblemen, enz. 

Omdat hooggevoeligen zo erg van elkaar kunnen verschillen, mag men ze niet allemaal zomaar over dezelfde kam scheren.  Zelfs een ervaren begeleider kan  met een hooggevoelig persoon staan praten zonder dat hij het doorheeft.

Er zijn immers verschillende types hooggevoeligen:

introvert of extravert, met een fijne jeugd of een problematische jeugd, met een zwakke of sterke constitutie, man of vrouw, sensatie- of rustzoeker, hoogbegaafd of niet,…


Enkele mooie eigenschappen:

Empathie, intuïtie, creatief, leergierig, oprecht, plichtsbewust, sfeergevoelig, subtiel, humor, bezinning, diepgang, luisteren, tederheid, zachtheid, behulpzaam, spiritueel, opmerkzaam, verrassend, vlug door hebben waar het misloopt, intens genieten, natuurminnend, stilte, vredelievend,…


Enkele typische negatieve etiketten:

Zonderling, zielig, lastpost, dromer, abnormaal, moeilijk mens, eenzaat, verlegen, perfectionist, overgevoelig, zwak, nooit tevreden, labiel, afhankelijk, vlug op de tenen getrapt,…


Anatomische achtergrond:

Hooggevoeligen hebben erfelijk een veel gevoeliger zenuwstelsel, zintuigen en hersenen.  Het zenuwstelsel hangt samen met het hormonaal stelsel en alle andere stelsels in het lichaam en zo raakt alles makkelijker ontregeld of overprikkeld, ook het gevoelsleven. 

Hooggevoeligen hebben een complexere, nauwkeurigere, uitgebreidere verwerking van zintuiglijke informatie, waardoor ook meer tijd en rust nodig is om alle gewaarwordingen te verwerken.  Ze nemen waar in fijnere gradaties.  Voor hen hebben zaken ook  meer betekenis en nuances.


Maatschappelijk:

Hooggevoeligen hebben vaak het tempo en de daadkracht niet van anderen en voelen zich vaak niet zo thuis in een maatschappij gericht op prestatie, geld, bezit, aanzien en succes.  Voor hen zijn het vaak teveel uren, teveel collega’s, de combinatie werk-huishouden-gezin-vrijetijdsbesteding is vaak moeilijk, de pauzes zijn te kort, ze worden ziek van machts-, roddel-, en relatiespelletjes op het werk, enz.  Ze raken makkelijk overprikkeld en moeten veel rusten en bekomen.  Ze trachten zo goed en zo kwaad als het kan mee te draaien in een wereld die hen overweldigt.

Onbegrip is één van de grootste problemen.  Onbegrip van anderen en van zichzelf, door het niet (h)erkennen van hooggevoeligheid.  Indien dit wel gebeurt, kan dit zorgen voor een positieve visie, omgang en acceptatie van zichzelf en door anderen.


Enkele typische aandoeningen:

Oververmoeidheid, depressie, allergieën, eetstoornissen, zwakke immuniteit, stemmingswisselingen, verslavingsproble-matiek, bindingsproblemen, CVS, slaapproblemen, hyperven-tilatie, spierspanningen, pestslachtoffer, hoofdpijn, ADHD, fibromyalgie

Je kunt jezelf testen op hooggevoeligheid met een eenvoudige vragenlijst op de website.


 © Luc Van Oost - gezondheidstherapeut

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use