Principes van de natuurlijke gezondheidszorg


Model van de vier elementen

Nog te vaak denken mensen dat natuurgeneeskunde een verzamelnaam is voor allerlei alternatieve therapieën. 

De natuurgeneeswijze is een autonome behandelingsmethode omdat zij een eigen geschiedenis en filosofie bezit en niet direct vergelijkbaar is met andere geneeswijzen.  Natuurgeneeskunde is dan ook een samenhangend geheel op basis van het model van de vier elementenleer en de humoraalpathologie, dit is de leer van de vervuiling van de lichaamsvloeistoffen.

De basis werd 2500 jaar geleden gelegd door Empedocles,   door Hippocrates en door Galenus.  De leer werd geactualiseerd volgens de moderne kennis en wetenschappen zoals de psychoneuroimmu-nologie, psychogenetica, bio-farmacologie, embryologie,...

Principes


  • Stimulering van het zelfgenezend mechanisme en de ontgifting met natuurlijke middelen
  • Verhoging fysieke en psychische weerstand
  • Niet de ziekte maar de zieke wordt behandeld: het ziektebeeld wordt in verband gebracht met het persoonlijkheidsbeeld, lichaam en geest zijn immers één
  • Houdt rekening met de aanleg voor bepaalde aandoeningen vanuit de constitutie en het temperament
  • De aanleiding voor klachten ligt in uitwendige factoren, de oorzaak in constitutie en persoonlijkheid
  • Aandacht voor psychologisch aspect van de klachten
  • Men wordt in zijn totaliteit benaderd, alle levensaspecten komen aan bod
  • Actieve deelname van de patiënt door veranderingen in levenswijze, denkwijze, voeding, enz.

Achtergrond

De gezondheid van de mens in de geïndustrialiseerde samenleving gaat angstwekkend achteruit ondanks de medische ontwikkelingen.  De statistieken liegen er niet om.  De explosieve economie zorgt enerzijds voor de betaalbaarheid van een megagezondheidszorg terwijl het juist de gevolgen zijn van deze economie die de samenleving onleefbaar en ziek maken.

De vervuiling van het milieu, de klimaatproblemen, de elektropollutie, de toenemende stress en lawaai ten gevolge van de industrialisatie, overbevolking, stijgende werkdruk, degeneratie door onvolwaardige voeding, negatief denken, enz. verzwakken steeds meer de lichamelijke en psychische weerstand.

Wat is ziekte en wat is gezondheid?

Gezondheid is een toestand van dynamisch evenwicht dwz dat het organisme in staat is om zich aan te passen aan de veranderingen in zijn omgeving.  Ziekte wordt gezien als een verstoring van het evenwicht en men zal trachten te komen tot herstel van het evenwicht.

Wat is therapie?

Centraal staat het zuiveren of ontgiften.  Het gaat om het stimuleren van de uitscheiding, het vermijden of verminderen van de belasting aan toxische invloeden van welke aard ook, en het verhogen van de bio-energie.

Elk mens bezit een zelfgenezend vermogen, een omvangrijk mechanisme dat het leven beveiligt en in stand houdt.  Als deze verzwakt is, kunnen er natuurlijke remedies en therapieën worden ingeschakeld om het zelfgenezend vermogen te stimuleren, zoals het gebruik van zon, water, lucht, klei, voeding, kruiden, beweging, klanken, aroma, warmte, stenen, rust, massage, licht, kleuren, enz. 

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de natuurgeneeswijzen, de moderne bijdragen en de pioniers, kan terecht in de rubriek "Pioniers"

Keywords: reuma kanker afslanken vermageren overgewicht ondergewicht hypnose iriscopie hooggevoeligheid natuurgeneeskunde gezondheidstherapeut

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use