Visie


Naast de reguliere geneeskunde met zijn enorme mogelijkheden, snelle en doeltreffende behandelingen, goede diagnoses en de goed uitgebouwde paramedische sector en mutualiteiten, is er een behoefte aan aanvullende of complementaire gezondheidszorg  ontstaan.  Vandaar de grote belangstelling voor natuurlijke gezondheidszorg en volksremedies. 


 

De drang naar een duurzaam milieubeleid, natuurgerichte levenswijze en een natuurlijke voeding heeft de belangstelling voor zelfzorg doen toenemen.

Reuma, allergieën, astma, kanker, hart- en vaatziekten, depressie, diabetes, huidziekten, metabool syndroom, overgewicht…  Er zijn talrijke beschavings- of welvaartsziekten.  De WHO heeft overgewicht enige tijd geleden tot epidemie verklaard.


Deze aandoeningen vormen de tol van de moderne samenleving, de drang naar steeds meer  comfort, de explosieve economie, de technische, chemische en industriële ontwikkeling, de vooruitgangs-filosofie, het Cartesiaans denken, het antropocentrisme, gebrek aan preventie, veiligheid, ergonomie; stresserende werkomstandigheden met weinig respect voor de lichamelijke en psychische gezondheid, misleidende informatie door de voedingsindustrie en tabaksindustrie, enz. 


Het is moeilijk, haast onmogelijk zich een moderne maatschappij voor te stellen zonder al deze beschavingsziekten, ze horen erbij, ze zijn er het gevolg van.   Men probeert bvb. wanhopig naar remedies te zoeken tegen kanker maar als men kanker wil uitroeien, moet men de maatschappij totaal veranderen.


De essentiële oorzaak van al deze problemen is het verbreken van de band met de natuur.  Hoe verder de mens zich van de natuur verwijdert, hoe zieker hij wordt. 


De natuurlijke gezondheidszorg is geen eilandje op zich.  Ze maakt deel uit van een groter netwerk van mensen, groepen en instellingen die streven naar een gezondere, ecologisch en ethisch meer verantwoorde samenleving;  Ik denk hierbij ook aan de transitiebeweging en de deeleconomie..  De samenleving zoals ze nu is, is immers onhoudbaar en onleefbaar geworden.


Wie meer achtergrond wil, kan volgende teksten lezen:


Beschavingsziekten en de toestand van de wereld

Steeds meer mensen haken af

Houding van de Belgische bevolking

De Belgische bevolking stevent af op een nationale ramp en ligt er niet van wakker 

Medische statistieken


YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use